Menu


Handtekeningen aangeboden voor een poppodium in Roosendaal

  • Geschreven door West-Point

Vijf maanden terug was de start van een nieuwe actie voor een poppodium in Roosendaal. De jongerenafdeling “Rood” van de SP en initiatiefnemer van het poppodium Robin Looy hadden hun handen in elkaar geslagen om een grote handtekeningenactie te houden. Speciaal door Looy ontworpen kaarten werden bij verschillende gelegenheden, zoals het Rockin’Hard festival, aan belangstellenden gepresenteerd met daarbij uitleg van het plan. Iedereen die het doel steunde heeft zijn handtekening kunnen zetten en daardoor konden Looy en de “Rood” leden de handtekeningen in de vorm van een lange slinger aan wethouder Kees Jongmans overhandigen.Voorzitter Thijs Kleemans van “Rood” voerde in de zaal van het oude raadhuis het woord om uit te leggen waarvoor de handtekeningen dienden. Hij wist zelfs aan de raadsleden een applaus te onlokken voor de ambitieuze plannen.

Wethouder Jongmans deelde mee dat de gemeente Roosendaal iedere week al een poppodium heeft, waarmee hij doelde op het open podium wat 1 x per maand plaatsvindt, en dat is volgens de wethouder wel genoeg. Er werd wederom de vergelijking met de Mezz in Breda gemaakt, om aan te duiden dat het daarmee slecht gesteld is en dat de gemeente geen 50.000 euro per jaar over heeft om een dergelijk gat te vullen. Daarmee blijkt dat de gemeente Roosendaal de aangeboden handtekeningenkaart nogmaals goed zal door moeten lezen. De handtekeningen dienen namelijk voor een multifunctioneel gebouw in Roosendaal wat als poppodium kan dienen, en tevens gebruikt kan worden voor dans, toneel en cabaret. Maar ook een plek kan zijn waar evenementen zoals ruilbeurzen en rommelmarkten plaats kunnen vinden die straks in de problemen zullen komen omdat de ZuidWestHallen zullen verdwijnen.

De wethouder was wel erg onder de indruk van de vele handtekeningen die opgehaald waren, en niet iedereen was negatief gestemd, fractievoorzitter Jan Peeters van GroenLinks meldde dat hij het poppodium een goede zaak vindt en het idee voor hem van begin af aan al prioriteit heeft gehad. Er zal door wethouder Jongmans goed nagedacht worden over het verzoek. Diverse vergaderingen en ook een cultuurdebat zullen plaatsvinden met het poppodium als te bespreken onderwerp.

.